About Us
 

Market.sk Corporation H.K.
The word market.sk means TODAY, present, or present technology. Corporation spy cameras/ receivers / recorder in the world, our main products are spy surveillance and safety and security products.

Market.sk corporation is a sister company of 5M Technology H.K (5M Group of companies)
Our Mission is to provide the best and cheapest products to the market so every one can enjoy the same quality as Korea but spend the minimum for their protection. Most of the items we do manufacturing but some of the items we do not manufacture but we receive the best prices from our friends factories. so our company is mainly divided in to two parts one is manufacturing and the other is the trading.

Wireless mini camera and receiver and related products.

 

Tovar je možné zakúpiť :
www.Shop.Market.sk
shop


email: shop@market.sk homepage: http://www.market.sk

BANKA:
Tatrabanka : 262 9038 806 / 1100
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2903 8806

Danov daje:
ICO: 41547543
DIC: 1073888805
Zap. v OR OS Preov
Reg.c: 750-24966

Firma V0lcko, market.sk. ako prevádzkovatel internetového obchodu shop.market.sk na internetovej adrese www.shop.Market.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokolvek poskytovat tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komercnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu. Súcasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykolvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.