Úvod Vlastnosti Varianty prevedenia MMS správy Zábery z činnosti servera MRP-Video prehliadač Zábery z činnosti klienta Požiadavky Demoverzie
Video systém na monitorovanie a stráženie objektov
 

MRP Video je počítačový systém, ktorý umožňuje prenášať obraz po telefónnych sieťach, sieťach LAN a cez Internet. Tento osvedčený bezpečnostný systém, ktorý ocenia všetci majitelia firiem, obchodov, rodinných domov a firmy zabezpečujúce ochranu objektov.

Základné možnosti systému:

Monitorovanie

Pomocou Video servera môžete monitorovať jeden až šestnásť objektov (kamier) a snímky z daných objektov ukladať na pevný disk. Systém umožňuje analyzovať udalosti až niekoľko mesiacov dozadu.

Stráženie

Na jednotlivých sledovaných objektoch je možné nastaviť zóny narušenia. V prípade narušenia týchto zón Video-server túto udalosť zaznamená na pevný disk a môže sa bez zásahu obsluhy spojiť so stanicou Video-klient vo vzdialenom objekte a odosielať jej snímky narušiteľa, umožňuje odoslať poplachové textové správy (SMS) so zoznamom narušených kamier a poplachovej multimediálnej správy (MMS) a e-maily so snímkami narušenej kamery. MRP-Video klient pri prijatí hlásenia o poplachu dokáže na Vás prehovoriť ľudským hlasom. V prevedeniach, ktoré disponujú vstupom a výstupom (Štandard, Profesional) môže Video-server pri poplachu zopnúť výstup a tým napr. spustiť sirénu.

Vzdialené monitorovanie a riadenie

Z ľubovoľného miesta na svete, prostredníctvom Internetu, alebo bežného telefónneho spojenia, môžete sledovať, čo sa práve deje vo Vašej firme, u Vás doma. Tiež môžete prehliadať archívne snímky, protokol udalostí a nastavovať stráženie Video-servera a parametre jednotlivých kamier. Video-server môžete tiež ovládať prostredníctvom SMS správ a nechať si na vyžiadanie zaslať snímky z vybraných kamier prostredníctvom MMS správ.

MRP Video

 

Plánovanie

Video-server umožňuje naplánovať spustenie jednotlivých akcií a to tak, aby sa mohli prevádzať ako opakovane (napr. v určitých dňoch v týždni) tak aj jednorázovo. Naplánovanie je možné previazať so štátnymi sviatkami. Vďaka tomu môžete Video-server vo Vašej firme nastaviť tak, aby mimo pracovnú dobu strážil a zasielal Vám poplachové snímky na mobilný telefón a počas pracovnej doby len archivoval snímky z vybraných kamier.