Kontakt

V0lcko Market.sk
Budovatelska 2
080 01 Prešov
e-mail: mail@market.sk
tel: +421 903 040 562,
tel: +421 902 628 225
fax:+421 51 773 21 42

ICQ: 327-282-699

Banka:Tatrabanka : 262 9038 806 / 1100

IBAN: SK45 1100 0000 0026 2903 8806
danové údaje:ICO: 41547543DIC: SK1073888805 Zap. v OR OS Prešov Reg.c: 750-24966

http://www.icq.com/whitepages/wwp.php?Uin=327-282-699


Regionálne kancelárie